Toplantı Masaları

Şirketlerde bulunan toplantı odaları, tüm personelin periyodik olarak bir araya gelip çeşitli bilgi ve güncellemeleri aldıkları özel mekânlar arasındadır. Bu nedenle toplantı odalarında kullanılacak mobilyaların, içinde bulunan kişilerin dikkatini dağıtmayacak kadar sade, fakat bir o kadar da kaliteli ve konforlu olmaları gerekmektedir. Bu ince çizgiye önem gösteren şirketlerin çalışma performansları ve iş güçlerinin ne denli yüksek boyutlarda olduğu incelendiğinde, başarının ayrıntılarda gizli olduğu da gözler önüne serilmektedir.

Bu mekânların şüphesiz en önemli öğeleri toplantı masalarıdır. Odaya girildiği anda ilk izlenim yaratan ve kimi zaman saatler boyu üzerinde çalışılması gereken bu masalar, birinci sınıf malzemeden yapılmış uzun ömürlü modellerden seçilmelidir. Gerektiğinde her gün onlarca kişinin kullanımına maruz kalan toplantı masası çeşitleri, eskime payının minimum olması ile birlikte uzun vadede maddi ve manevi kazanç sağlayacaktır. Kaliteli ve konforlu bir çalışma ortamı tecrübe eden kişilerin verimlilikleri artması ile birlikte yöneticilerin de memnuniyet seviyesi yükselecektir. Her ne kadar basit bir toplantı odası mobilyası gibi görünse de, kişinin sosyal ve çalışma hayatındaki rahatının geri kalan tüm zamanını etkilediği düşünüldüğünde, durumun ciddiyeti gözler önüne serilebilmektedir.

Toplantı masası modelleri genellikle elips veya yuvarlak şekillerden seçilmektedir. Her kişinin birbirini daha rahat görebilmesi ve dinleyebilmesi için bu tarz tasarımlar tercih edildiğinden, köşeli tasarımlara nadiren rastlanır. Ahşap toplantı masaları uzun yıllar boyu ülkemizde ve dünyada yoğun olarak tercih edilse de, günümüzde daha basit malzemelerden yapılan ürünler revaçtadır. Bu sayede şirketin dekorasyon maliyetleri düşmekte ve masaya verilen herhangi bir zararda tamiri rahatlıkla yapılabilmektedir. İşyerinin çalışma hassasiyeti ve masayı kullanacak kişi sayısı incelenerek bu seçimi doğru biçimde yapmak mümkün olmaktadır.

Mekân tasarımının iş hayatının düzenli ve efektif bir şekilde devam etmesinde birincil başarı sebeplerinden birisi olduğu unutulmadan, çalışan ve yönetici düzeyindeki her birey bu duruma özen göstermelidir.